Mancomunitat de la Ribera Alta

Serveis Socials

Entitats Locals

Municipis adherits

Ajuda a domicili

ATENCIÓ PRIMÀRIA BÀSICA

Els Serveis Socials d’Atenció Primària Bàsica de la Mancomunitat de la Ribera Alta ofereixen un conjunt de prestacions destinades a garantir a tots els ciutadans i ciutadanes el dret a l’atenció de les seues necessitats i problemàtiques, a prevenir-les, a la promoció de l’autonomia personal i familiar, a la inclusió i a la dinamització comunitària i social.

INTERVENCIÓ DES D’EQUIP ESPECÍFIC D’INTERVENCIÓ EN INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (EEIIA)

És un servei especialitzat d’atenció a famílies amb menors en situació de risc: conflictes entre pares i fills, problemes de parella, separacions conflictives, dificultat a l’hora d’establir pautes educatives, patrons d’interacció violents, etc. Són prioritaris els casos de famílies en què s’ha aplicat una mesura de protecció per als menors (acolliment residencial o amb una família), a fi d’intervindre per afavorir el seu retorn amb la família biològica. El EEIIA està format per un equip interdisciplinari que actua en els casos derivats pels Serveis Socials municipals o per la Conselleria de Justícia i Benestar Social.

UNITAT DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA EN CONDUCTES ADDICTIVES (UPCCA)

El seu objectiu és la prevenció de les drogodependències i la promoció d’una cultura saludable en tots els àmbits.

Àmbit escolar. Implicar professors, alumnes i pares en els diferents programes de prevenció escolar.

Àmbit familiar. Assessorar i facilitar als pares els recursos bàsics per a fomentar l’educació i la comunicació operativa en la llar.

Àmbit comunitari. Promoure programes de formació i sensibilització de la societat i fer un seguiment dels casos de consum incipient de drogues.

AGÈNCIA D’IGUALTAT I CONVIVÈNCIA

L’objectiu de l’Agència d’Igualtat i Convivència és, per una part, fomentar la integració de les persones migrants i autòctones en la Ribera Alta utilitzant estratègies de sensibilització que previnguen i pal·lien situacions de risc i, al mateix temps, promoguen la convivència intercultural.

Per altra part, la Mancomunitat de la Ribera Alta s’ha unit a la Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat de la Generalitat Valenciana. Aquest nou servei té com a finalitat oferir als municipis de la comarca un suport tècnic per a la implantació de polítiques actives d’igualtat en l’àmbit municipal, a través de diferents accions a què els ajuntaments de la Ribera Alta podran accedir i dotar de ferramentes al personal tècnic dels diferents municipis per a la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques locals a través de la creació d’un Consell Comarcal de Dones de la Ribera Alta.

OFICINA COMARCAL D’HABITATGE (OCH)

L’Oficina Comarcal d’Habitatge (OCH) és un servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta que canalitza els esforços i coordina les polítiques de les administracions locals de la comarca en matèria d’habitatge.

L’OCH pretén integrar tota la informació, gestió i tramitació sobre habitatge en un únic punt de prestació per a facilitar l’accés al ciutadà.

JOVENTUT

El Servei de Joventut de la Mancomunitat es crea amb l’objectiu de coordinar les polítiques de joventut que es desenvolupen als diferents municipis de la Ribera Alta. Amb aquest servei, que compta amb la col·laboració de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) dins del programa Xarxa Jove, es promou la programació, el desplegament i l’avaluació de polítiques integrals de joventut.

Els objectius del servei són els d’impulsar les polítiques de joventut locals, donar suport al treball dels ajuntaments i les entitats juvenils de la Comunitat Valenciana i fomentar la creació de xarxes per al treball amb joves. Des d’aquest servei també es vol reforçar l’activitat dels serveis d’informació juvenil, difondre els seus programes i facilitar la coordinació intermunicipal.